Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Faktúry dodávateľské 2012

31.12.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
31.12.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
31.12.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za pausal - ramenovy nakladac : str.1.
31.12.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
31.12.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.12.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
28.12.2012 - Poradca podnikateľa s.r.o. - uhrada za predplatné : str.1.
20.12.2012 - SOZA - úhrada za autorské práva : str.1.
19.12.2012 - Prima banka Slovensko, a.s. - úhrada za ročné vedenie účtu: str.1.


16.12.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
14.12.2012 - Mesto Šaštín - Stráže - uhrada za bežné výdavky : str.1.
11.12.2012 - Ing. Arch. Šagát Vladimír - dobropis z FA - návrh nového riešenia IBV: str.1.
11.12.2012 - Zuzana Došková - CompTel ADI - uhrada za aktualizáciu webstránky : str.1.
10.12.2012 - Štefan Maderič - Elektro - Služby - úhrada za údržbu verejného osvetlenia : str.1.
8.12.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
04.12.2012 - GAZÁRKA, s.r.o. - uhrada za betónové dlaždice : str.1.
03.12.2012 - Ing. PLANKA Ľubomír - uhrada za inžinierske služby : str.1.
1.12.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
1.12.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
30.11.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.11.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
30.11.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.11.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.11.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za pausal - ramenovy nakladac : str.1.
30.11.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
29.11.2012 - RVC Senica s.r.o. - audit účtovnej uzávierky : str.1.
27.11.2012 - PETIT PRESS, a.s. - uhrada za predplatné časopisu : str.1.
27.11.2012 - Hydromeliorácie, š. p. - uhrada za vyjadrenie k exist. hydromelioračných zariadení: str.1.
26.11.2012 - Slovenská pošta - predplatné Záhorák : str.1.
23.11.2012 - Mario Antálek - uhrada za geodetické práce : str.1.
21.11.2012 - Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. - uhrada za knihy : str.1.
16.11.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
15.11.2012 - Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT- uhrada za daňové priznania : str.1.
15.11.2012 - Telefónica Slovakia s.r.o. - uhrada za telefón : str.1.
15.11.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
14.11.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
14.11.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
14.11.2012 - Ing. Ján Vlček - TOPSET- úhrada za zmluvu o aktualizácii programov : str.1.
13.11.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
12.11.2012 - Obec. podnik Jablonica - uhrada za rury : str.1.
12.11.2012 - PELKO s.r.o. - uhrada za komín : str.1.
12.11.2012 - MASLEN s.r.o. - uhrada za knihy : str.1.
8.11.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
7.11.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
5.11.2012 - MASLEN s.r.o. - uhrada za strešnú krytinu : str.1.
5.11.2012 - Regionálna rozvojová agentúra Skalica - uhrada za vypracovanie žiadosti: str.1.
3.11.2012 - Ing. Arch. Šagát Vladimír - uhrada za návrh nového riešenia IBV: str.1.
1.11.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
1.11.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.11.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
31.10.2012 - Pol'nohospodárske družstvo Smolinské - uhrada za nakladanie materiálu : str.1.
31.10.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
31.10.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
31.10.2012 - IURA EDITION, spol. s r.o. - uhrada za predplatné mesačníka : str.1.
31.10.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.10.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.10.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za pausal - ramenovy nakladac : str.1.
30.10.2012 - OLSONs.r.o - uhrada za plyno servis: str.1.
29.10.2012 - Obec. podnik Jablonica - uhrada za rury : str.1.
23.10.2012 - Hydromeliorácie, š. p. - uhrada za vyjadrenie k exist. hydromelioračných zariadení: str.1.
22.10.2012 - Ing. Ján LONDÁK - EP - uhrada za vypracovanie RPD: str.1.
19.10.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
18.10.2012 - Komunálna poisťovňa - poistenie motorového vozidla : str.1.
12.10.2012 - Zuzana Došková - CompTel ADI - uhrada za aktualizáciu webstránky : str.1.
8.10.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
5.10.2012 - BITUNOVA SPOL. s r.o. - uhrada za postrek : str.1.
4.10.2012 - PYROHAL - Jaroslav Halaš - uhrada za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov : str.1.
3.10.2012 - Ján Andrla - Garant DDD - uhrada za vykonanú prácu : str.1.
3.10.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
30.9.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.9.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.9.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za pausal - ramenovy nakladac : str.1.
30.9.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
28.9.2012 - Mountfield SK, s.r.o. - uhrada za záhradný traktor : str.1.
24.9.2012 - Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. - uhrada za knihy : str.1.
24.9.2012 - Rudolf Janák - uhrada za obrusy : str.1.
18.9.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
8.9.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
7.9.2012 - OLSONs.r.o - uhrada za exp. nádrž, ventil... : str.1.
4.9.2012 - Slovenská pošta - tlačiarenské služby : str.1.
3.9.2012 - Komunálna poisťovňa - poistenie majetku : str.1.
3.9.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
1.9.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
1.9.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.9.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
31.8.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.8.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.8.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
31.8.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
31.8.2012 - DOXX - Stravné lístky - stravné lístky : str.1.
23.8.2012 - JUDr. Ivan Siráň - uhrada za výkon právnej služby : str.1.
18.8.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
18.8.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
16.8.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
15.8.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
15.8.2012 - Florian s.r.o. - uhrada za pretlakový ventil, prúdnicu... : str.1.
13.8.2012 - Telefónica Slovakia s.r.o. - uhrada za telefón : str.1.
8.8.2012 - Mario Antálek - uhrada za geodetické práce : str.1.
8.8.2012 - Ing. Ivan Bebják - uhrada za Technickú štúdiu - Povodňová ochrana : str.1.
8.8.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
6.8.2012 - CanTechnology s.r.o. - uhrada za IT potreby : str.1.
5.8.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.8.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.8.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.8.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
1.8.2012 - CWS-boco Slovensko, s.r.o. - uhrada za dávkovač mydla : str.1.
31.7.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.7.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.7.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
31.7.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
30.7.2012 - Ján Andrla - Garant DDD - uhrada za vykonanú prácu : str.1.
23.7.2012 - Ing. Marián Budovič - BUDO - uhrada za projektovú dokumentáciu : str.1.
19.7.2012 - JOZEF SMRHOLA-OLYMP - uhrada za vlajku : str.1.
18.7.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
18.7.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
16.7.2012 - Telefónica Slovakia s.r.o. - uhrada za telefón : str.1.
13.7.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
10.7.2012 - Mesto Šaštín - Stráže - uhrada za bežné výdavky : str.1.
8.7.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
5.7.2012 - Štefan Maderič - Elektro - Služby - úhrada za opravu verejného osvetlenia : str.1.
3.7.2012 - Komunálna poisťovňa - poistenie majetku : str.1.
1.7.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.7.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.7.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
30.6.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
30.6.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
30.6.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.6.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.6.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
26.6.2012 - Bureš Václav STORM - uhrada za toner + AVG : str.1.
26.6.2012 - Andra - vzdelávacie centrum n.o. - účtovná uzávierka : str.1.
22.6.2012 - Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. - doprava : str.1.
19.6.2012 - Fire Protection s.r.o. - požiarna hadica a rozdeľovač : str.1.
18.6.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
13.6.2012 - Zuzana Došková - CompTel ADI - uhrada za aktualizáciu webstránky : str.1.
12.6.2012 - Slovenská pošta - tlačiarenské služby : str.1.
11.6.2012 - RVC Senica s.r.o. - audit účtovnej uzávierky : str.1.
11.6.2012 - Fire Protection s.r.o. - požiarna hadica : str.1.
8.6.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
6.6.2012 - Slovenská pošta - predplatné Záhorák : str.1.
1.6.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.6.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.6.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
31.5.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
31.5.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
31.5.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.5.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.5.2012 - Dalibor Brunovský BM Hydraulika - hydraulické prvky : str.1.
25.5.2012 - Absolutgaz, s.r.o. - Servisná a odborná prehliadka plynových zariadení : str.1.
18.5.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
17.5.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
16.5.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
17.5.2012 - Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. - uhrada za knihy : str.1.
17.5.2012 - Poradca podnikateľa s.r.o. - uhrada za predplatné : str.1.
16.5.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
10.5.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
7.5.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
30.4.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
30.4.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
1.5.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
30.4.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
31.5.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
30.4.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
1.5.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.5.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
8.5.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
27.4.2012 - Slovgram - uhrada za autorské práva : str.1.
18.4.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
18.4.2012 - Evita Store - uhrada za knihy : str.1.
17.4.2012 - DOXX - Stravné lístky - stravné lístky : str.1.
16.4.2012 - Telefónica Slovakia s.r.o. - uhrada za telefón : str.1.
8.4.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.3.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.3.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.3.2012 - Zuzana Došková - CompTel ADI - uhrada za aktualizáciu webstránky : str.1.
31.3.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
1.4.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
30.4.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
1.4.2012 - Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. - uhrada za poistné : str.1.
1.4.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.4.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
31.3.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
29.3.2012 - Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. - úhrada za publikáciu : str.1.
26.3.2012 - CanTechnology s.r.o. - uhrada za zabezpečovaciu techniku : str.1.
22.3.2012 - Telefónica Slovakia s.r.o. - uhrada za telefón : str.1.
21.3.2012 - Slovenská pošta - predplatné Záhorák : str.1.
19.3.2012 - Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. - uhrada za knihy : str.1.
18.3.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
13.3.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
15.3.2012 - Ing. Ján Vlček - TOPSET- úhrada za zmluvu č. A/2154/12/2008/ : str.1.
8.3.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
9.1.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
1.3.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
1.3.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.3.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
29.2.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
29.2.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
29.2.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
29.2.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
27.2.2012 - Komunálna poisťovňa - poistenie strojov : str.1.
27.2.2012 - Komunálna poisťovňa - poistenie majetku : str.1.
27.2.2012 - CompTel - router, servisné práce : str.1.
18.2.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
16.2.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
12.2.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
8.2.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
8.2.2012 - Vaillant Group Slovakia s.r.o. - úhrada za termostat : str.1.
6.2.2012 - SOZA - úhrada za autorské práva : str.1.
2.2.2012 - ASTAP s.r.o. - úhrada za zriaďovacie predmety do WC - zľava: str.1.
1.2.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
1.2.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.2.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
1.2.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
31.1.2012 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. - uhrada za odvoz odpadu : str.1.
31.1.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.1.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
31.1.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
26.1.2012 - Štefan Maderič - Elektro - Služby - úhrada za opravu verejného osvetlenia : str.1.
26.1.2012 - BVS s.r.o. - uhrada za vodné : str.1.
23.1.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
20.1.2012 - Bureš Václav STORM - uhrada za tonery : str.1.
19.1.2012 - Ing. Ján Vlček - TOPSET- úhrada za inštaláciu programu : str.1.
19.1.2012 - Ing. Ján Vlček - TOPSET- úhrada za diskety : str.1.
17.1.2012 - IURA EDITION s.r.o. - uhrada za predplatné časopisu : str.1.
17.1.2012 - IKAR a. s. - uhrada za knihy : str.1.
16.1.2012 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - uhrada za zemný plyn : str.1.
10.1.2012 - Papera s.r.o. - uhrada za spotrebný materiál : str.1.
9.1.2012 - GTS Slovakia a.s. - uhrada za internet : str.1.
9.1.2012 - Orange Slovensko a.s. - uhrada za telefón : str.1.
5.1.2012 - Poradca podnikateľa s.r.o. - uhrada za predplatné : str.1.
4.1.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
4.1.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
4.1.2012 - ZSE Energia a.s. - uhrada za energie : str.1.
3.1.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
3.1.2012 - Slovak Telekom a.s. - uhrada za telefón : str.1.
3.1.2012 - SAD Trnava a.s. - uhrada za prepravu osôb : str.1.
3.1.2012 - DA JMM s.r.o. - uhrada za inžiniersku činnosť : str.1.
2.1.2012 - DOXX - Stravné lístky - stravné lístky : str.1.
4.1.2012 - ASTAP s.r.o. - úhrada za zriaďovacie predmety do WC: str.1.
1.1.2012 - RANSYSTEMS s.r.o. - úhrada za internet: str.1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám