Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Faktúry dodávateľské 2013


31.12.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.

31.12.2013 - TOPSET Solutions, s.r.o. - úhrada za aktualizáciu programov: str.1.

31.12.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.

31.12.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

31.12.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

31.12.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

31.12.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

31.12.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.

30.12.2013 - Mesto Šaštín-Stráže - úhrada za bežné výdavky : str.1.

20.12.2013 - CompTel ADI - úhrada  za aktualizáciu webstránky : str.1.

17.12.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.

15.12.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

13.12.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.

13.12.2013 - Bures Vaclav-STORM - úhrada za tonery... : str.1.

10.12.2013 - Buzay Silvester - úhrada za montáž vianoč. výzdoby : str.1.

6.12.2013 - BRNENSKÁ OBALOVNA, s.r.o. - úhrada za živičnú obalovanú zmes : str.1.

4.12.2013 - STEIP spol. s r.o. - úhrada za prácu s plošinou : str.1.

4.12.2013 - Národné informačné stredisko Slov.republiky, a.s. - úhrada za export údajov z registra nehnuteľností : str.1.

3.12.2013 - Slovenská pošta a.s. - úhrada za predplatné Záhorák : str.1.

2.12.2013 - DOXX - Stravné lístky - úhrada za stravné lístky : str.1.

2.12.2013 - Jozef Cintula - úhrada za montážne a klampiarske práce : str.1.

2.12.2013 - Inprost s.r.o. - úhrada za obecné noviny : str.1.

1.12.2013 - GTS Slovakia, s.r.o. - úhrada za internet : str.1.

30.11.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.

30.11.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

30.11.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

30.11.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.

30.11.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.

27.11.2013 - Petit Press, a.s. - úhrada za SME tyzden : str.1.

26.11.2013 - RVC Senica s.r.o. - úhrada za audit individuálnej účtovnej závierky : str.1.

25.11.2013 - Mário Antálek - úhrada za vyhotovenie geometrického plánu : str.1.

17.11.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.

14.11.2013 - GIGACOMPUTER.SK, s.r.o. - úhrada za monitor : str.1.

15.11.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

14.11.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

13.11.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

13.11.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

13.11.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

13.11.2013 - Jozef Cintula - úhrada za montáž krytiny a plechov : str.1.

13.11.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

13.11.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

6.11.2013 - AD značenie, spol. s r.o. - úhrada za dopravné zrkadlo : str.1.

6.11.2013 - Poľnohospodárske družstvo Smolinské - úhrada za prekladanie materiálu : str.1.

1.11.2013 - GTS Slovakia, s.r.o. - úhrada za internet : str.1.

1.11.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

1.11.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

31.10.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.

31.10.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.

31.10.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

31.10.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

31.10.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.

28.10.2013 - SOZA - úhrada za autorskú odmenu : str.1.

25.10.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.

24.10.2013 - Miroslav Cintula - úhrada za tesárske práce a materiál : str.1.

23.10.2013 - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - úhrada za poistenie mot. vozidla : str.1.

21.10.2013 - Jozef Sloboda - úhrada za ozvučenie : str.1.

19.10.2013 - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - úhrada za poistenie mot. vozidla : str.1.

17.10.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.

11.10.2013 - Ing. Vratislav Vetrák - úhrada za realizáciu verejného obstarávania : str.1.

10.10.2013 - Ing. Pavol Pálka - úhrada za projektovú činnosť stavby : str.1.

10.10.2013 - Mesto Šaštín-Stráže - úhrada za bežné výdavky : str.1.

9.10.2013 - CompTel ADI - úhrada  za aktualizáciu webstránky : str.1.

8.10.2013 - PROFISANITA s.r.o. - úhrada za opravu zariadenia : str.1.

7.10.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za zneškodnenie odpadu: str.1.

6.10.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

3.10.2013 - VaillantGroup Slovakia s.r.o. - úhrada za tesnenie, krúžok : str.1.

1.10.2013 - GTS Slovakia, s.r.o. - úhrada za internet : str.1.

1.10.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

1.10.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

30.9.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.

30.9.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

30.9.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

30.9.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.

30.9.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.

30.9.2013 - Komunálna poisťovňa a.s. - úhrada za poistenie majetku : str.1.

26.9.2013 - Fl-Starnont Plus spol. s. r. o. - úhrada za služby realizácie verejného obstarávania : str.1.

17.9.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.

16.9.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

12.9.2013 - Uhoľné sklady Šaštín s.r.o.  - úhrada za šutolinu : str.1.

9.9.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

4.9.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.

4.9.2013 - Slovenská pošta a.s. - úhrada za predplatné Záhorák : str.1.

4.9.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

2.9.2013 - Peter Jarabica SERVIS METAL - úhrada za rúru : str.1.

1.9.2013 - GTS Slovakia, s.r.o. - úhrada za internet : str.1.

1.9.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

1.9.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

31.8.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

31.8.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.

31.8.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.

31.8.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.

31.8.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.

26.8.2013 - Milan Buček - úhrada za strešnú krytinu: str.1.

22.8.2013 - Ing. Lasica Stanislav - úhrada za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností : str.1.

20.8.2013 - CBS Vydavateľstvo s.r.o. - úhrada za aerofoto na CD : str.1.

19.8.2013 - Firma KOSIK - siete s.r.o. - úhrada za ocel. lanko, šnúra : str.1.

19.8.2013 - CompTel ADI - úhrada za redesign webstránky : str.1.

17.8.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.

14.8.2013 - In. Ján Hladík - úhrada za vypracovanie dokumentácie : str.1.

14.8.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

14.8.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.

8.8.2013 - Regionálna rozvojová agentúra Skalica - úhrada za spracovanie žiadosti o dotáciu : str.1.

2.8.2013 - Marián Pribila - Chladenie - úhrada za opravu chladiaceho zariadenia : str.1.

1.8.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

1.8.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.

1.8.2013 - GTS Slovakia, s.r.o. - úhrada za internet : str.1.

31.7.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
31.7.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.7.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.7.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
24.7.2013 - A J Produkty a.s. - úhrada za kancelársku skriňu a policu : str.1.
18.7.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.
17.7.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.
16.7.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
15.7.2013 - Radoslav Maderič Elektro-služby - úhrada za opravu a údržbu verejného osvetlenia : str.1.
10.7.2013 - Mesto Šaštín-Stráže - úhrada za bežné výdavky : str.1.
10.7.2013 - Zak Services, s.r.o. - úhrada za kosu : str.1.
1.7.2013 - GTS Slovakia, s.r.o. - úhrada za internet : str.1.
1.7.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.7.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.7.2013 - Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. - úhrada za dopravu: str.1.
30.6.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
30.6.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
30.6.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
30.6.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
26.6.2013 - CompTel ADI- úhrada za aktualizáciu webstránky : str.1.
26.6.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.
21.6.2013 - Poľnohospodárske družstvo Smolinské - úhrada za jatočnú prasnicu : str.1.
19.6.2013 - PD Gbely, a s. - úhrada za prírodné kamenivo : str.1.
19.6.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.
17.6.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.
16.6.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
14.6.2013 - Smaltovňa Mišík, s.r.o. - úhrada za tab smalt A4 : str.1.
14.6.2013 - RVC Senica s.r.o. - úhrada za audit individuálnej účtovnej závierky : str.1.
6.6.2013 - Slovenská pošta a.s. - úhrada za predplatné Záhorák : str.1.
4.6.2013 - Miroslav Cintula - úhrada za opravu chladiaceho boxu : str.1.
1.6.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.6.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.6.2013 - GTS Slovakia, s.r.o.- úhrada za internet : str.1.
31.5.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.5.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.5.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
31.5.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.
31.5.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
27.5.2013 - Bures Vaclav-STORM - úhrada za tonery a opravu : str.1.
23.5.2013 - Nadácia F. A. Hayeka - úhrada za prístup do e-learningového systému : str.1.
23.5.2013 - M Gastreal, s.r.o. - úhrada za digestor : str.1.
17.5.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.
15.5.2013 - PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. - úhrada za predplatné : str.1.
16.5.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
15.5.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
14.5.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
14.5.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
9.5.2013 - NOSRETI SK, s.r.o.- úhrada za PolairDM114SD : str.1.
6.5.2013 - STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. - úhrada za cement : str.1.
6.5.2013 - PD Gbely, a s. - úhrada za betónovú zmes : str.1.
3.5.2013 - Poľnohospodárske družstvo Smolinské - úhrada za čistenie komunikácií : str.1.
3.5.2013 - Orange Slovensko, a s.- úhrada za telefón : str.1.
1.5.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.5.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.5.2013 - GTS Slovakia, s.r.o.- úhrada za internet : str.1.
30.4.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
30.4.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
30.4.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
30.4.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
30.4.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.
26.4.2013 - DOXX - Stravné lístky - úhrada za stravné lístky : str.1.
23.4.2013 - Slovgram - úhrada za odmeny výkonným umelcom : str.1.
17.4.2013 - OBEC.PODNIK JABLONICA - úhrada za rúry : str.1.
17.4.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.
17.4.2013 - Ing. Miroslav Jaššo - úhrada za SM rezivo : str.1.
17.4.2013 - CBS Vydavateľstvo s.r.o. - úhrada za aerofoto na CD : str.1.
16.4.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
9.4.2013 - Bures Vaclav-STORM - úhrada za tonery : str.1.
5.4.2013 - Orange Slovensko, a s.- úhrada za telefón : str.1.
3.4.2013 - Allianz· Slovenská poisťovňa, a. s. - úhrada za predpis poistného : str.1.
3.4.2013 - Orange Slovensko, a s.- úhrada za telefón : str.1.
2.4.2013 - Can Technology s.r.o. - úhrada za baterky, inštaláciu: str.1.
1.4.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.4.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.4.2013 - GTS Slovakia, s.r.o.- úhrada za internet : str.1.
31.3.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.3.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.3.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
31.3.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
28.3.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.
17.3.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.
16.3.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
14.3.2013 - TOPSET Solutions, s.r.o. - úhrada za zmluvu Č. A/2154/1212008: str.1.
12.3.2013 - CompTel ADI- úhrada za aktualizáciu webstránky : str.1.
6.3.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.
6.3.2013 - Slovenská pošta a.s. - úhrada za predplatné Záhorák : str.1.
5.3.2013 - IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. - úhrada za kancelársko potreby : str.1.
3.3.2013 - Orange Slovensko, a s.- úhrada za telefón : str.1.
1.3.2013 - GTS Slovakia, s.r.o.- úhrada za internet : str.1.
1.3.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.
1.3.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.3.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
28.2.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
28.2.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
28.2.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
28.2.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
16.2.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
15.2.2013 - Telefónica Slovakia, s.r.o. - úhrada za telefon : str.1.
14.2.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
14.2.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
12.2.2013 - Bures Vaclav-STORM - úhrada za tonery a tel. pr. : str.1.
7.2.2013 - SOZA - úhrada za autorskú odmenu : str.1.
3.2.2013 - Orange Slovensko, a s.- úhrada za telefón : str.1.
1.2.2013 - GTS Slovakia, s.r.o.- úhrada za internet : str.1.
1.2.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.
1.2.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
1.2.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
31.1.2013 - SAD Trnava, a.s.- úhrada za prepravu osôb: str.1.
31.1.2013 - A.S.A. Slovensko, s. r. o. - úhrada za odvoz odpadu: str.1.
31.1.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.1.2013 - Slovak Telekom, a. s. - úhrada za telefón: str.1.
31.1.2013 - Orange Slovensko, a. s. - dobropis k faktúre č. 2179 76295: str.1.
23.1.2013 - Ing. Arch. Šagát Vladimír - úhrada za práce na výkresovej časti IBV pri škole : str.1.
21.1.2013 - IKAR a.s. - úhrada za knihy : str.1.
17.1.2013 - TOPSET Solutions, s.r.o. - úhrada za program WinCITY : str.1.
16.1.2013 - BVS a.s. - úhrada za vodné : str.1.
15.1.2013 - RRA Skalica - úhrada spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie : str.1.
9.1.2013 - PEDOLOGY Slovakia, spol. s r.o.- úhrada za bilanciu skrývky HH PP : str.1.
5.1.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
5.1.2013 - ZSE Energia a.s. - úhrada za energie : str.1.
3.1.2013 - Orange Slovensko, a s.- úhrada za telefón : str.1.
2.1.2013 - Inprost s.r.o. - úhrada za obecné noviny : str.1.
2.1.2013 - DOXX - Stravné lístky - úhrada za stravné lístky : str.1.
1.1.2013 - GTS Slovakia, s.r.o.- úhrada za internet : str.1.
1.1.2013 - RANSYSTEMS s.r.o. - úhrada za internet: str.1.
1.1.2013 - RWE Gas Slovensko s.r.o. - úhrada za zemný plyn : str.1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám